W Hotelu "Atena" w Mielcu odbyła się konferencja techniczna i losowanie grup. Po omówieniu wszelkich spraw organizacyjnych związanych z Mistrzostwami dokonano losowania 14 województw do dwóch grup. Rozpoczęcie gier w czwartek o godz. 13.00.

Grupa A

A1. Śląskie
A2 Zachodniopomorskie
A3 Dolnośląskie
A4 Kujawsko -Pomorskie
A5 Opolskie
A6 Podlaskie
A7 Warmińsko-Mazurskie

Grupa B
B1. Lubelskie
B2. Małopolskie
B3. Mazowieckie
B4. Pomorskie
B5 Podkarpackie
B6 Świętokrzyskie
B7 Lubuskie

Zdjęcia: