§1. Informacje ogólne

 1. Impreza sportowa pod nazwą „VIII Mistrzostwa Polski Urzędów Marszałkowskich w Piłce Nożnej – PODKARPACKIE 2015” zwana dalej Turniejem, organizowana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, przy współpracy z FKS Stal Mielec.
 2. Niniejszy regulamin określa warunki rozgrywania Turnieju.

 

§2. Termin i miejsce

 1. Turniej rozegrany zostanie w dniach od 16 do 18 września 2015 r.
 2. Miejscem Turnieju są boiska klubu „Gryf” przy ul. Ogrodowej w Mielcu.
 3. W dniu poprzedzającym Turniej o godz. 20.00 w miejscu wskazanym przez Organizatora odbędzie się spotkanie przedstawicieli ekip, podczas którego odbędzie się m. in. losowanie grup.
 4. Zakwaterowanie uczestników Turnieju, obejmujące 2 noclegi oraz wyżywienie od kolacji w dniu 16 września do obiadu w dniu 18 września.
 5. W przypadku zmiany terminu lub miejsca rozgrywania Turnieju wszyscy uczestnicy zostaną o tym fakcie odpowiednio wcześniej poinformowani.

 

§3. Obowiązki uczestników

 1. W Turnieju może wziąć udział 16 drużyn reprezentujących samorządy wojewódzkie.
 2. Skład drużyny mogą tworzyć Radni Sejmiku oraz pracownicy Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych z danego województwa.
 3. Zespół przyjeżdża na koszt własny i opłaca pobyt w wysokości 300 zł/osobę. Płatność na podstawie faktury VAT (nocleg i wyżywienie) gotówką na miejscu lub przelewem w ciągu 14 dni od zakończenia pobytu.
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania zaświadczenia lub oświadczenia o stanie zdrowia, potwierdzającego możliwość udziału w niniejszym Turnieju.
 5. Przedstawiciel drużyny zobowiązany jest w czasie spotkania, o którym mowa  w §2 pkt. 3, do przedłożenia dwóch list zawodników:
  1. skład drużyny – zestawienie zawierające imię i nazwisko, nazwa wydziału lub jednostki podległej, podpisany przez Członka Zarządu Województwa lub osobę upoważnioną,
  2. numery zawodników – zestawienie zawierające imię i nazwisko, kolory strojów oraz numer na koszulce.
 6. Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania jednolitych strojów piłkarskich, z wyjątkiem stroju bramkarskiego (który musi różnić się od pozostałych) oraz obuwie piłkarskie lub inne obuwie sportowe przeznaczone do gry na nawierzchni sztucznej lub naturalnej.
 7. Kapitan drużyny (posiadający opaskę) reprezentuje zespół wobec sędziego, natomiast trener lub kierownik drużyny reprezentuje zespół wobec organizatora Turnieju.
 8. Każda drużyna zobowiązana jest do punktualnego rozpoczynania spotkań, zgodnie
  z obowiązującym terminarzem spotkań.
 9. Każda drużyna zobowiązana jest do przywiezienia flagi własnego Województwa, w celu wyeksponowania jej podczas prezentacji drużyny na ceremonii otwarcia Turnieju.
 10. Drużyny uczestniczące w Turnieju zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu.

 

§4. Zasady gry

 1. Mecze rozgrywane będą na boiskach z nawierzchnią sztuczną i naturalną (połowa pełnowymiarowego boiska).
 2. Piłka – rozmiar nr 5
 3. Obowiązują bramki o wymiarach 5m x 2m.
 4. Drużyna składa się z 13 osób (6 zawodników w polu + bramkarz, maksymalnie 5 zawodników rezerwowych oraz trenera lub kierownika drużyny).
 5. Za przewinienia w polu karnym dyktowany jest rzut karny.
 6. Zmiana zawodników – tzw. hokejowa – ma miejsce w środkowej strefie boiska.
 7. Punktacja za mecz wygląda następująco: 3 pkt. – zwycięstwo, 1 pkt – remis, 0 pkt. – przegrana.
 8. O kolejności miejsc decydują:
 1. zdobyte punkty,
 2. bezpośredni pojedynek (w przypadku kilku drużyn z tą samą liczbą punktów tworzy się tabelę zawierającą wyniki tylko między zainteresowanymi drużynami i ustala kolejność zgodnie z punktami a), c), d) – jeśli to nie rozstrzyga następuje losowanie miejsc),
 3. różnica bramek,
 4. większa liczba strzelonych goli,
 5. seria rzutów karnych (po jednym rzucie karnym, do pierwszego błędu).
 1. Kary dyscyplinarne:
 • sędzia może czasowo wykluczyć zawodnika z gry na 2 minuty (żółta kartka) lub 5 minut (czerwona kartka) – w zależności od rodzaju przewinienia,
 • czerwona kartka powoduje wykluczenie zawodnika z meczu (w przypadku wybitnie niesportowego zachowania sędziowie mogą zdecydować o zakazie gry w meczu następnym, a w przypadkach drastycznych – wykluczeniem zawodnika z uczestnictwa w Turnieju),
 • bramka stracona przez zespół grający w osłabieniu anuluje tylko karę czasową za żółtą kartkę,
 1. Pozostałe zasady gry zgodnie z przepisami PZPN.          
 2. Podczas Turnieju prowadzone będą klasyfikacje o tytuł:
 • Najlepszego Strzelca  (zawodnik, który zdobędzie najwięcej goli),
 • Najlepszego Bramkarza (zawodnik, któremu strzelono najmniej goli, pod warunkiem gry w meczach przez co najmniej 60 minut),
 • Najlepszego Zawodnika (wyboru dokonają kierownicy/trenerzy drużyn),
 • Drużyny „fair-play” (statystyka kartek).
 1. Wszelkie sporne sprawy rozstrzyga organizator po konsultacji ze składem sędziowskim.

 

 

§5. System rozgrywek

 1. Wariant I – 15-16 drużyn
  1. I Faza grupowa
 • Mecze trwają 2 x 12 minut
 • Zespoły podzielone zostaną na 4 grupy (A, B, C, D) po 4 drużyny w każdej grupie.
 • Mecze w grupach odbywają się na zasadzie „każdy z każdym”.
  1. II Faza grupowa
 • Mecze trwają 2 x 12 minut
 • Zespoły z miejsc 1-3 z grup A i B tworzą grupę E, natomiast z grup C i D tworzą grupę F, z zaliczeniem wyników bezpośrednich spotkań z zespołami awansowanymi z danej grupy.
 • Zespoły w grupach E i F rozgrywają mecze z drużynami, z którymi dotychczas nie grały.
 • Zespoły z 4 miejsc z grup A, B, C i D utworzą grupę G – rozgrywającą mecze w systemie każdy z każdym ustalając kolejność końcową na miejscach 13-16.
  1. III Faza pucharowa
 • Mecze trwają 2 x 12 minut
 • Przy wynikach remisowych następuje seria 3 rzutów karnych, a przy dalszym braku rozstrzygnięcia drużyny będą wykonywały po jednym rzucie karnym, do pierwszego błędu.
 • Zespoły z 6 miejsc w grupach E i F grają mecz o miejsce 11.
 • Zespoły z 5 miejsc w grupach E i F grają mecz o miejsce 9.
 • Zespoły z 4 miejsc w grupach E i F grają mecz o miejsce 7.
 • Zespoły z 3 miejsc w grupach E i F grają mecz o miejsce 5.
 • Zespoły z miejsc 1 i 2 w grupach E i F tworzą pary półfinałowe (1E-2F, 1F-2E).
  1. IV Faza finałowa
 • Mecze trwają 2 x 15 minut
 • Zespoły przegrane z półfinałów rozegrają mecz o 3 miejsce.
 • Zespoły wygrane z półfinałów rozegrają mecz o 1 miejsce.
 1. Wariant II – 14-10 drużyn
 1. I Faza grupowa
 • Mecze trwają 2 x 12 minut
 • Zespoły podzielone zostaną na 2 grupy (A, B).
 • Mecze w grupach odbywają się na zasadzie „każdy z każdym”.
 1. II Faza pucharowa
 • Mecze trwają 2 x 12 minut
 • Przy wynikach remisowych następuje seria 3 rzutów karnych, a przy dalszym braku rozstrzygnięcia drużyny będą wykonywały po jednym rzucie karnym, do pierwszego błędu.
 • Zespoły z miejsc 1 i 2 w grupach A i B rywalizują w „Półfinałach o 1 miejsce” (1A-2B, 1B-2A).
 • Zespoły z miejsc 3 w grupach A i B rywalizują o 5 miejsce
 • Zespoły z miejsc 4 w grupach A i B rywalizują o 7 miejsce
 • Zespoły z miejsc 5 w grupach A i B rywalizują o 9 miejsce
 • Zespoły z miejsc 6 w grupach A i B rywalizują o 11 miejsce
 • Zespoły z miejsc 7 w grupach A i B rywalizują o 13 miejsce.
 1. III Faza finałowa
 • Mecze trwają 2 x 12 minut
 • Zespoły przegrane w „Półfinałach o 1 miejsce” rozegrają mecz o 3 miejsce.
 • Zespoły wygrane w „Półfinałach o 1 miejsce” rozegrają mecz o 1 miejsce.

 

§6. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie na terenie boiska piłkarskiego lub za rzeczy pozostawione w szatni w czasie Turnieju.
 3. Uczestnik bierze udział w Turnieju dobrowolnie i sam ponosi odpowiedzialność za swoje zachowanie na boisku oraz konsekwencje wynikające z uczestnictwa w Turnieju (min. kontuzje).
 4. W kwestiach spornych, ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.